Lärandet är bara ett sätt att nå ett mål

- det är aldrig själva målet

 

Många som arbetar professionellt inom L&D kommer att känna igen sig i den här artikelns retorik. Idéen om att organisatoriska utbildningsinsatser måste försvara sin existens genom lönsamhet och API:er eller skapa ett meningsfullt, mätbart bidrag kopplat till affärsmålen har upprepats så många gånger att det har blivit en tröttsam kliché.

 

Varför fortsätter vi att tjata om det här efter 20 år? Har vi inte gjort några framsteg alls? Någon förändring måste ju ha skett. Vi måste ju kommit någonstans. Det är jag faktiskt säker på att vi har. Jag har ett viktigt budskap jag vill skicka med i denna artikel och det är att det finns hopp. Ta ett ögonblick där du reflekterar över hur utbildningsinsatser från 1970-talet var i jämförelse med utbildningsinsatserna som genomförs idag, det har hänt en hel del. Det är sällan jag möter någon som jobbar inom utbildningsbranschen som försöker att övertyga mig om att en en-dags workshop kommer att skapa samma långvariga effekt som en gedigen lärresa spänd över tid. Så, låt oss fira hur långt vi kommit. Ahhh… visst känns det bra?

 

Problemet

Så, nu när vi känner oss lite mer optimistiska låt oss gå in på vägen som ligger framför oss och hur vi kan övervinna de hinder som kvarstår. Gissningsvis skulle jag säga att det största barriären vi behöver möta är inte något nytt; det har funnits där sedan L&D världen insåg att det måste finnas lika mycket omtanke för prestation som för utveckling. Om jag skulle försöka att definiera den här barriären med två ord skulle jag säga att problemet är a ’räckvidd’.

Som professionella inom L&D vet vi att effekt från utbildningsinsatser inte enbart uppnås i klassrummet – virtuellt eller fysiskt. Effekten uppnås ute på arbetsplatsen när våra kursdeltagare tar något de lärt sig och använder sin nya kunskap i sitt arbete som ger lönsamhet åt organisationen. Utan uppmuntran och stöttning i detta skulle troligtvis de flesta av deltagarna att ge upp förr eller senare.

Vad sa du nu? Du kan väl inte ta ansvar för vad som händer utanför klassrummet? Du har ju ingen insyn i vad som händer med deltagarens prestationer i sin arbetsmiljö? Du når väl inte ut? Det kan ha varit sant för 10 år sen men den nya teknologin som drar om och förlänger gränserna för räckvidden för L&D rätt in i deltagarens dagliga arbete.

 

Från lärande till prestation med teknologi

Utbildning är ett område som inte är främmande med att använda teknologin som hävstång. E-learning har hjälpt till att revolutionera distansutbildning och LMS har tillåtit stora globala organisationer att hålla koll på kompetensen hos tusentals medarbetare. De senaste åren har ett nytt djur äntrat Edtech farmen – lärplattformen. Organisationer som Promote International med deras Promote® plattform suddar ut linjerna mellan var klassrummet slutar och arbetsplatsen startar och förlänger räckvidden för L&D. Dessutom möjliggör det både för dem och kursdeltagarna att navigera på vägen från lärande till prestation. Med lärplattformens teknologi har alla som investerat, från intressenter till facilitatorer och programansvariga till deltagarnas chefer och deltagarna, själva se exakt vad som händer i lärresan – vem som applicerar de nya kunskaperna; i vilket typ av situation; vem som kämpar och som behöver mer stöttning. Lärplattformen tillhandahåller en tvåvägskommunikation som tillåter deltagarna att lära från varandra, dela framgångar och be om hjälp när det behövs. För de som kör programmet, har en realtidssnapshot av vad som fungerar och vad som inte fungerar skapats, vilket leder till möjlighet att justera direkt för att säkerställa långsiktiga resultat av utbildningen.

 

Jag skulle verkligen inte säga att lärplattformen på egen hand löser från lärande- till prestations-utmaningen som har fördärvat oss alla dessa år. Däremot, kombinerat med en prestationsorienterad utbildningsdesigners principer, kan lärplattformens teknologi hjälpa oss att förlänga räckvidden och signifikant öka effekten av utbildningsinsatsen.

"Edward works as a consultant at Promote International and is co-author of the book Improving Performance Through Learning: A Practical Guide for Designing High Performance Learning Journey together with Professor Robert Brinkerhoff. Edward has 18 years of experience designing, developing and delivering large scale, strategic programs for organizations around the globe. The last five years he has focused his energy on helping instructional designers and program managers to create programs that deliver performance impact, face to face and online."

EDWARD BOON
Performance Consultant at Promote International

DID YOU LIKE THIS ARTICLE?

Why not connect with Edward?

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.